Duyurular ...

Dersler her hafta salı günü saat 9:00'da başlayacaktır.

Ders 1:

- Evrim nedir?

    Evrim, biyolojik popülasyonların birbirini izleyen nesiller boyunca kalıtsal özelliklerinde meydana gelen değişimdir. Bu özellikler, üreme sırasında ebeveynden yavruya geçen genlerin ifadeleridir. Mutasyon, genetik rekombinasyon ve diğer genetik varyasyon kaynaklarının bir sonucu olarak herhangi bir popülasyonda farklı özellikler var olma eğilimindedir. Evrim, doğal seçilim ve genetik sürüklenme gibi evrimsel süreçler bu varyasyona etki ettiğinde ortaya çıkar ve bir popülasyonda belirli özelliklerin daha yaygın veya nadir hale gelmesine neden olur. Türlerin, bireysel organizmaların ve moleküllerin seviyeleri de dahil olmak üzere biyolojik organizasyonun her seviyesinde biyoçeşitliliğe yol açan bu evrim sürecidir. Doğal seleksiyon yoluyla evrim teorisi, 19. yüzyılın ortalarında Charles Darwin ve Alfred Russel Wallace tarafından bağımsız olarak tanımlandı ve Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabında ayrıntılı olarak açıklandı.

- Evrimleşen evrim: genlerden doğal seçilime evrim süreci ve temel kavramlara giriş …  

Ders notu için tıklayın. - - - Ders sunumu için tıklayın.

- Çalışma soruları ...

1- Mutasyon nedir? Mutasyonlar bir popülasyonda nesiller boyunca nasıl yaygınlaşır?

2- Theodosius Dobzhansky'nin "Biyolojideki hiçbir şey evrimin ışığı olmadan bir anlam kazanmaz" sözünü tekrar okuyun ve evrimsel ilkelerin biyolojik gözlemleri "anlamlandırmamıza" nasıl yardımcı olduğuna dair bir örnek verin.

Ders 2:

- Temel kavramlara giriş ...

    Homoloji nedir? Homolog özellikler, iki veya daha fazla türde benzer özelliklerdir; çünkü ortak bir atadan miras alınırlar.

    Sinapomorfi nedir? Paylaşılan türemiş özellik. Yani, grubun yakın ortak atasında gelişen ve tüm soyundan gelenler tarafından miras alınan karakterler.

    Filogeni nedir? Filogeni, popülasyonların, genlerin veya türlerin evrimsel tarihinin görsel bir temsilidir.

    MİKROEVRİM ve MAKROEVRİM nedir?

Biyolojik evrim, bir monofiletik grup soyunun (klad) kalıtsal özelliklerinde zaman içinde meydana gelen değişimdir. Mikroevrim genellikle belirli popülasyonlar içindeki ve arasındaki evrimle sınırlıdır ve nispeten kısa zaman aralıklarında gerçekleşir. Aksine, makro evrim, bir klad türünün sayısında veya karakteristik özelliklerinde (örneğin ortalama vücut boyutu) değişiklikleri içerir. Bununla birlikte, mikroevrim ve makroevrim tanımları tartışmalı olmuştur ve bunların mekanik ilişkileri ve hatta değerleri konusunda anlaşmazlıklar vardır.
 

- Bilimciler evrimi nasıl çalışır? …  

Ders notu için tıklayın. - - - Ders sunumu için tıklayın. - - - Ders videosu için tıklayın.

- Çalışma soruları ...

1- Apomorfi nedir? Evrim için önemi nedir?

2- Balinaların evriminde paleontologların sağladığı en önemli katkılar nelerdir?

.

Ders 3:

- Temel kavramlara giriş ...

    Doğal seçilim, bağışıklık sistemi tarafından yakalanmaktan (veya yok edilmekten) kaçabilen yeni grip virüslerini destekler.

 

    Grip virüsünün viral reassortment ile çoğalması çok tehlikelidir, çünkü domuz veya kuş gribinin tehlikeli durumunu insan gribinin bulaşıcı potansiyeli ile harmanlayarak çok hızlı bir şekilde hem ölümcül hem de bulaşıcı olan bir tür oluşturabilir.

 

    Bilim adamları, kuş gribini izleyerek yeni grip türlerinin evrimini çalışabilirler.

 

- Bilimciler evrimi nasıl çalışır? …  

Ders notu için tıklayın. - - - Ders sunumu için tıklayın. - - - Ders videosu için tıklayın.

- Çalışma soruları ...

1- Doğal seçilim nedir? Virüsleri ve Kovid-19 salgınını düşünerek kısaca açıklayın.

2- Viral reassorment'ın tanımı nedir?

.

Ders 4:

- Tarihçe ...

    Evrim düşüncesinin tarihsel gelişimine bakarken, biyocoğrafyadan ekolojiye doğal seleksiyon yoluyla Darwin’in evrim teorisinin nasıl olgunlaştığını inceleyeceğiz. Darwin, canlı türleri arasındaki benzerliklerin ortak atadan gelen değişikliklerin bir sonucu olduğunu savundu. Darwin, bu değişikliğin nasıl gerçekleştiğini açıklamak için, her nesilde varyasyonun meydana geldiğinin altını çizdi. Bu varyasyonlardan bazıları popülasyon içindeki bireylerin özelliklerini diğerlerinden daha başarılı bir şekilde ortaya çıkarmalarına ve aktarmalarına neden oldu. Zamanla, doğal seçilim ve diğer süreçler büyük ölçekli değişimlere yol açacak ve hatta yeni türlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Darwin'in teorisini yayınlamasından sonraki yıllarda, evrime dair kanıtlar katlanarak arttı.

 

Ders notu için tıklayın. - - - Ders sunumu için tıklayın. - - - Ders videosu için tıklayın.

Ders 5-7: 
- EVRİM MEKANİZMALARI, TÜR KAVRAMLARI ve TÜRLEŞME…

    Evrimin mekanizmalarını iki ana başlık altında ele almak gereklidir. Çeşitlilik mekanizmaları ve seçilim mekanizmaları. Bunlardan ilki tür içinde çeşitlilik yaratan mekanizmalar olarak tanımlanır. Mutasyonlar, gen akışı, kromozomal gen çaprazlanması (crossing-over), transpozonlar, plazmidler ve yatay gen transferi çeşitlilik artıran mekanizmalardır. Seçilim mekanizmaları ise doğal seçilim, eşeysel seçilim, akraba seçilimi gibi mekanizmalar olarak bilinir.

Ders notu için tıklayın. - - - Ders sunumu için tıklayın. - - - Ders videosu için tıklayın.

Doğal Seçilim...

Doğal Seçilim ve Tür Kavramları...

Tür nedir?

Türleşme...

Ders 8: 
- HARDY-WEINBERG TEOREMİ…

Altı koşul karşılanırsa genotip frekansları aynı kalır. 

1. çok büyük nüfus

2. genetik sürüklenme yok 

3. göç veya göçmenlik yok: gen akışı yok 

4. mutasyon yok: gen havuzuna yeni alel eklenmemiş

5. rastgele çiftleşme: cinsel seçilim yok 

6. doğal seçilim yok: tüm özellikler hayatta kalmaya eşitderecede yardımcı olur.

 Ders sunumu için tıklayın. - - - Ders videosu için tıklayın.

Ders 9:
- İNSANIN EVRİMİ…

 Ders sunumu için tıklayın. - - - Ders videosu için tıklayın.

Heading 1

© 2020 by Utku Perktaş

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now